Locke mit Schnellkupplung Unterstuetzung FTA

Photo:

Pictures:

Desc.: Locke mit Schnellkupplung
Size: mm
Legend:
CODE
CROSS CODE
MATERIAL
A
B
C
D
Ø KABELBÄUME
LOCH
PLATTENDICKE
FARBE
FIG.
PACK
PDF
CODE
CROSS CODE
CODE9F60676
CROSS CODESTL-J-250-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60152
CROSS CODESTL-250-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60153
CROSS CODESTL-250-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60154
CROSS CODESTL-250-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60155
CROSS CODESTL-250-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60156
CROSS CODESTL-250-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60240
CROSS CODESTL-350-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60241
CROSS CODESTL-350-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60242
CROSS CODESTL-350-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60243
CROSS CODESTL-350-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60244
CROSS CODESTL-350-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60157
CROSS CODESTL-450-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60158
CROSS CODESTL-450-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60159
CROSS CODESTL-450-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60160
CROSS CODESTL-450-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60161
CROSS CODESTL-450-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60817
CROSS CODESTL-J-600-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60162
CROSS CODESTL-600-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60163
CROSS CODESTL-600-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60164
CROSS CODESTL-600-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60165
CROSS CODESTL-600-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60166
CROSS CODESTL-600-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60634
CROSS CODESTL-750-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60635
CROSS CODESTL-750-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60636
CROSS CODESTL-750-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60637
CROSS CODESTL-750-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60638
CROSS CODESTL-750-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60677
CROSS CODESTL-J-250-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60498
CROSS CODESTL-250-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60499
CROSS CODESTL-250-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60500
CROSS CODESTL-250-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60501
CROSS CODESTL-250-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60502
CROSS CODESTL-250-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60873
CROSS CODESTL-350-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60874
CROSS CODESTL-350-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60875
CROSS CODESTL-350-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60876
CROSS CODESTL-350-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60745
CROSS CODESTL-350-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60503
CROSS CODESTL-450-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60504
CROSS CODESTL-450-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60505
CROSS CODESTL-450-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60506
CROSS CODESTL-450-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60507
CROSS CODESTL-450-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60818
CROSS CODESTL-J-600-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60508
CROSS CODESTL-600-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60509
CROSS CODESTL-600-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60510
CROSS CODESTL-600-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60511
CROSS CODESTL-600-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60512
CROSS CODESTL-600-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60841
CROSS CODESTL-750-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60842
CROSS CODESTL-750-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60843
CROSS CODESTL-750-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60844
CROSS CODESTL-750-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60845
CROSS CODESTL-750-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B36.8
C23.5
D-
Ø KABELBÄUME17.8 - 20.3
LOCHø 4.75 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.1
PACK1000
PDFPDF
CODE6FTA103
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A3.0
B27.0
C10.9
D16.4
Ø KABELBÄUME2.0
LOCHø 5.0
PLATTENDICKE1.1 - 2.6
FARBENatur
FIG.2
PACK500
PDFPDF
CODE6FTA164
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A3.5
B30.8
C16.0
D16.4
Ø KABELBÄUME3.5
LOCHø 5.0
PLATTENDICKE1.3 - 2.9
FARBENatur
FIG.2
PACK500
PDFPDF
CODE6FTA114A
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A4.6
B26.3
C10.8
D13.8
Ø KABELBÄUME2.0
LOCHø 5.0
PLATTENDICKE0.3 - 2.2
FARBENatur
FIG.2
PACK500
PDFPDF
CODE9F60811
CROSS CODESTL-1-250-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60260
CROSS CODESTL-1-250-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60261
CROSS CODESTL-1-250-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60262
CROSS CODESTL-1-250-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60263
CROSS CODESTL-1-250-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60264
CROSS CODESTL-1-250-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60245
CROSS CODESTL-1-350-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60246
CROSS CODESTL-1-350-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60247
CROSS CODESTL-1-350-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60248
CROSS CODESTL-1-350-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60249
CROSS CODESTL-1-350-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60275
CROSS CODESTL-1-450-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60276
CROSS CODESTL-1-450-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60277
CROSS CODESTL-1-450-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60278
CROSS CODESTL-1-450-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60279
CROSS CODESTL-1-450-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60819
CROSS CODESTL-1-600-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60290
CROSS CODESTL-1-600-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60291
CROSS CODESTL-1-600-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60292
CROSS CODESTL-1-600-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60293
CROSS CODESTL-1-600-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60294
CROSS CODESTL-1-600-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60812
CROSS CODESTL-1-250-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60528
CROSS CODESTL-1-250-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60529
CROSS CODESTL-1-250-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60530
CROSS CODESTL-1-250-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60531
CROSS CODESTL-1-250-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60532
CROSS CODESTL-1-250-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60877
CROSS CODESTL-1-350-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60878
CROSS CODESTL-1-350-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60879
CROSS CODESTL-1-350-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60880
CROSS CODESTL-1-350-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60881
CROSS CODESTL-1-350-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60518
CROSS CODESTL-1-450-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60519
CROSS CODESTL-1-450-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60520
CROSS CODESTL-1-450-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60521
CROSS CODESTL-1-450-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60522
CROSS CODESTL-1-450-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60820
CROSS CODESTL-1-600-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60538
CROSS CODESTL-1-600-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60539
CROSS CODESTL-1-600-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60540
CROSS CODESTL-1-600-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60541
CROSS CODESTL-1-600-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60542
CROSS CODESTL-1-600-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 4.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.3
PACK1000
PDFPDF
CODEFFTA1510
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A10.0
B-
C-
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.35 ± 0.05
PLATTENDICKE1.6
FARBENatur
FIG.4
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60815
CROSS CODESTL-6-250-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60270
CROSS CODESTL-6-250-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60271
CROSS CODESTL-6-250-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60272
CROSS CODESTL-6-250-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60273
CROSS CODESTL-6-250-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60274
CROSS CODESTL-6-250-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60255
CROSS CODESTL-6-350-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60256
CROSS CODESTL-6-350-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60257
CROSS CODESTL-6-350-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60258
CROSS CODESTL-6-350-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60259
CROSS CODESTL-6-350-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60950
CROSS CODESTL-6-450-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60285
CROSS CODESTL-6-450-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60286
CROSS CODESTL-6-450-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60287
CROSS CODESTL-6-450-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60288
CROSS CODESTL-6-450-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60289
CROSS CODESTL-6-450-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60823
CROSS CODESTL-6-600-4M-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60300
CROSS CODESTL-6-600-3-01
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60301
CROSS CODESTL-6-600-8-01
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60302
CROSS CODESTL-6-600-12-01
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60303
CROSS CODESTL-6-600-16-01
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60304
CROSS CODESTL-6-600-20-01
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60816
CROSS CODESTL-6-250-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60533
CROSS CODESTL-6-250-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60534
CROSS CODESTL-6-250-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60535
CROSS CODESTL-6-250-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60536
CROSS CODESTL-6-250-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60537
CROSS CODESTL-6-250-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B19.1
C16.0
D-
Ø KABELBÄUME5.1 - 7.6
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60892
CROSS CODESTL-6-350-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60893
CROSS CODESTL-6-350-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60894
CROSS CODESTL-6-350-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60895
CROSS CODESTL-6-350-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60896
CROSS CODESTL-6-350-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B23.1
C17.5
D-
Ø KABELBÄUME7.6 - 10.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61446
CROSS CODESTL-6-450-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60523
CROSS CODESTL-6-450-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60524
CROSS CODESTL-6-450-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60525
CROSS CODESTL-6-450-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60526
CROSS CODESTL-6-450-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60527
CROSS CODESTL-6-450-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60824
CROSS CODESTL-6-600-4M-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60543
CROSS CODESTL-6-600-3-19
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60544
CROSS CODESTL-6-600-8-19
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60545
CROSS CODESTL-6-600-12-19
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60546
CROSS CODESTL-6-600-16-19
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60547
CROSS CODESTL-6-600-20-19
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B32.5
C21.0
D-
Ø KABELBÄUME12.7 - 15.2
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.5
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60955
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A4.0
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60956
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60957
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60958
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60959
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F60960
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V2
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61378
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V0
A4.0
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61377
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V0
A4.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61379
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V0
A12.7
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61380
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V0
A19.1
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61381
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V0
A25.4
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
CODE9F61382
CROSS CODE-
MATERIALPA66 UL94V0
A31.8
B27.7
C19.0
D-
Ø KABELBÄUME10.2 - 12.7
LOCHø 6.00 ± 0.08
PLATTENDICKE0.8 - 2.0
FARBENatur
FIG.6
PACK1000
PDFPDF
FOLGE UNS AUF